Vi har sett til Oslo og på hva som er mulig å få til når gode politiske krefter slår seg sammen. Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt presenterer for første gang et felles budsjett for Stavanger. Med dette vil vi vise hvordan byen kan bli med andre verdier som drivkraft.

Smil !