Politikk

Miljøpartiet De Grønne jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Langsiktig tenking basert på bærekraft er kjernen i vår politikk. Her finner du dokumentene som danner grunnlaget for endringene vi ønsker å gjennomføre i Stavanger.

30. juli 2015

Alternativt budsjett 2017-2020

Alternativt budsjett 2016-2019

Stavangerprogram 2015-2019

Kortprogram  2015-2019

Alternativt budsjett 2015 – 2018

Nasjonalt program

 

FRA STAVANGERPROGRAMMET

  • Gjøre kommunens målsetting om å kutte klimautslipp førende for alle politiske vedtak.
  • Jobbe for grønne tak på nybygg og bygg som skal oppgraderes.
  • Vedta en ambisiøs sykkelstrategi som gjør Stavanger til en av de beste sykkelbyene i Europa.
  • Jobbe for at alle skal få barnehageplass i gangavstand til hjemmet.
  • Skape en grønnere by med flere bilfrie områder, med lekeplasser og parker hvor nyttevekster dominerer.
  • Gi økonomisk støtte til organisasjoner som jobber med dyrevelferd slik at disse kan drifte mottak og omplassere dyr i nød.