Våre politikere

Dette er våre folkevalgte politikere i perioden 2019 til 2023.

 

Daria Maria Szymaniuk Sosionom, Hillevåg (Kommunestyret/Formannskap/Utvalg for oppvekst og utdanning)
Hjertesaker: Offensiv klima- og miljøpolitikk, psykisk helse, human rusomsorg, forebygging og et inkluderende fellesskap.

Rune Askeland Avdelingsleder, Hillevåg (Kommunestyret/Utvalg for miljø og utbygging)
Hjertesaker: Skoleøkonomi, økt bemanning i barnehagene, kommuneøkonomi og klimakamp.

Ingvild Sørensen Lektor, Eiganes (Kommunestyret/Utvalg for oppvekst og utdanning )
Hjertesaker: Gode hverdagsliv fra barndom til alderdom og gode vilkår for biologisk mangfold

Håkon Fossmark Tekstforfatter, Madla (Kommunestyret/Utvalg for miljø og utbygging)
Hjertesaker: Renere luft, mindre forurensning fra biltrafikk og cruiseskip. Ta bedre vare på naturen. Livligere sentrum.

Thomas Bendiksen Prosjektleder, Våland (Utvalg for samfunnsutvikling, Kommunedelsutvalget på Våland)
Hjertesaker: Effektive og trygge sykkelforhold, grønn byutvikling, bevaring av trehusbyen og et mangfoldig kulturtilbud.

 

I kommunedelsutvalget har vi,

Thomas Bendiksen i kommunedelsutvalget på Våland.

Marianne Berge i kommunedelsutvalget på Hinna.

Eli D. Vee i kommunedelsutvalget i Hillevåg.

Karine Lilleland i kommunedelsutvalget på Storhaug.