Våre politikere

Dette er våre folkevalgte politikere i perioden 2015 til 2019.

21. januar 2016

MDG Stavanger-2059 (1)

Fra venstre:

Michelle H. Flagstad ble valgt inn i Bystyret i 2015, men hun har flyttet til Oslo og jobber videre for MDG der.

Torfinn Ingeborgrud (Bystyret/Formannskapet): Var MDGs første MDG-representant i bystyret i perioden 2011-2015.  Han er spesielt opptatt av klima, transport,  jordbruk, barnehage og oppvekst.

Susanne Heart (Bystyret/Finans): Spesielt opptatt av bærekraftig  næringsutvikling, ren mat, helhetlig helse, digitale   rettigheter og et varmere samfunn.

Kjetil Endresen (Bystyret): Stikkord for Kjetils engasjement. Byutvikling, ladestasjoner i nærmiljøet, lokal medbestemmelse, artsmangfold.

Daria Maria Johnsen (Bystyret/KKI): Leder for MDGs bystyregruppe. Engasjert i psykisk helse, oppvekst og levekår, innvandring   og integrering. Jobber for et sunnere Stavanger hvor vi har tid til hverandre og til å verne om og nyte vår vakre natur.

Thomas Bendiksen (Ikke på bildet/KBU): Opptatt av grønn byutvikling med gode transportløsninger og arenaer for fellesskap.

I bydelsutvalgene har vi
Daria Maria Johnsen i bydelsutvalget i Hillevåg.

Marianne Berge i bydelsutvalget på Hinna.

Svein Skjæveland i bydelsutvalget på Hundvåg.