Våre politikere

Dette er våre folkevalgte politikere i perioden 2015 til 2019.

21. januar 2016

 

Daria Maria Johnsen (Bystyret/KKI): Leder for MDGs bystyregruppe. Særlig engasjert i psykisk helse, oppvekst og levekår, innvandring   og integrering. Jobber for et sunnere Stavanger hvor vi har tid til hverandre og til å verne om og nyte vår vakre natur.

Rune Askeland (Bystyret/Kommunalstyret for oppvekst): Kom til MDG fra Venstre under perioden.  Særlig opptatt av kvalitet i skolen, læreren som fagperson og barnefattigdom.

Susanne Heart (Bystyret/Finans): Spesielt opptatt av bærekraftig  næringsutvikling, ren mat, helhetlig helse, digitale   rettigheter og et varmere samfunn.

Kjetil Endresen (Bystyret): Stikkord for Kjetils engasjement. Byutvikling, ladestasjoner i nærmiljøet, lokal medbestemmelse, artsmangfold.

Thomas Bendiksen (KBU): Opptatt av grønn byutvikling med gode transportløsninger og arenaer for fellesskap.

I bydelsutvalgene har vi
Daria Maria Johnsen i bydelsutvalget i Hillevåg.

Marianne Berge i bydelsutvalget på Hinna.

Svein Skjæveland i bydelsutvalget på Hundvåg.