KJETIL ENDRESEN

4. kandidat, Biblioteksfullmektig

Kjetil er opptatt av lokaldemokrati, frivillighet, jordvern  og grønn byutvikling.