MICHELLE H. FLAGSTAD

2. kandidat, Student

Michelle er opptatt av kultur, opplevelser og et bærekraftig samfunn. Hun ønsker at Stavanger skal være en klimavennlig, frisk og grønn by med fokus på livskvalitet.