Fotocredit: Jonas Haarr Friestad

Bilfri trivselsby

Miljøpartiet har satt i gang debatten om en større bilfri sentrumssone i Stavanger.  I 1960 ble Kirkegata landets første bilfrie gågate, og siden da har den bilfrie sonen bare vokst. Torfinn Ingeborgrud og Susanne Heart påpeker at dette har vært til stor glede for byens borgere, og mener tiden nå er inne for å la myke trafikanter rå grunnen alene i en større del av bykjernen.

 

 

10. november 2015

Færre biler vil gi et tryggere og triveligere sentrum, og Stavanger egner seg ypperlig for en større bilfri sone. Tidligere var både Kirkegata, Fargegata, Arneageren og Domkirkeplassen fylt med biltrafikk, mens det nå er selvfølgelig for oss at det ikke er biler i gatene her. Denne trivselssonen kan bli enda større, og De Grønne vil skape en ny, felles «storstue» hvor mennesker er i fokus.

«Miljøpartiet De Grønne i Stavanger ønsker at det utredes en plan for å utvide Stavangers bilfrie sentrum. Dette er en naturlig utvikling av byen, i tråd med byutviklingstrender i Europa, og i tråd med Transportøkonomisk Institutt sin siste rapport om bymiljø i sentrum. Når bilen forsvinner, øker trivsel og aktivitet, det blir tryggere, og vi får mer levende gater. Et større bilfritt sentrum vil bidra til økt aktivitet og folkeliv i byen; vi ønsker en sone hvor trivsel og mennesker prioriteres».

Artikkel i Aftenbladet 4.11.15: De grønne vil gjøre disse gatene bilfri

Kommentar i Aftenbladet 4.11.15: Byen er den nye oljå