MDG jubler for sykkelvei på Åmøy!

Sykkelvei

Sykkelvei fra øst til vest på Åmøy 🙂 

 

15. juni 2020

Stavanger skal bygge sykkel fra øst til vest på Åmøy, noe som kommunestyregruppen vår er veldig glad for.  Her er innlegget fra vår leder i Utvalg for miljø og utbygging,  Rune Askeland i kommunestyret: 

 

29/20 – Plan 2673 – Detaljregulering for gang- og sykkelvei og fortau fv. 441 – Austre Åmøy – Tasta bydel

 

Dette er en etterlengtet sak. I flere tiår har mange ønsket sykkelvei på hele Åmøy. Det har vært flere hindringer på veien, men nå ser det lyst ut. 

Vi knytter sammen Vestre og Austre Åmøy med sykkelvei. Nå kan øst og vest møtes og bidra til at Åmøy samles ikke bare i samme kommune, men med en felles sykkelvei. En skal kanskje ikke sammenligne for mye dette med murens fall i Berlin 1989, men det er nærliggende å tro at sykkelveien kan skape et bånd mellom øst og vest på Åmøy

Åmøy er en flott øy som nå blir enda mer attraktiv.

Attraktiv for barna, som nå kan gå og sykle på en tryggere vei. 

Attraktiv for turister som vil sykle på en vakker øy med natur i toppklasse og historie tilbake til både vikinger og steinalderen.

 Attraktiv for folkehelsen mange kalorier kan fort forsvinne i løse luften når en tråkker til. 

Attraktiv for luftkvalitet og lommeboken til innbyggere som i dag heller tar bilen enn sykkel pga av manglende sykkelvei. 

 For MDG og de samarbeidende partiene er prioritering av sykkelveier viktig og fremtidsrettet. Det er viktig å prioritere hele kommunen. Vi har noen smale veier som er utrygg for uerfarne trafikanter. Vi har flere skoleveier som oppleves som utrygge. 

Sykkelveier og opprettelse av hjertesoner rundt skolene våre vil kunne bidra til å gjøre Stavanger en mer attraktiv kommune for barnefamilier. 

Vi er enig i flertallsvedtakene fra utvalg for by- og samfunnsutvikling som blant annet ønsker å begrense arealinngrep. 

Jeg gleder meg til å sykle fra Sokn til Austre Åmøy. Forslår at hele kommunestyret sykler fredelig fra vest til øst på Åmøy når sykkelveien er klar. 

 

rpt