Fotocredit: Marius Vervik

73 navn på lista fra nominasjonskomiteen

– «Nominasjonskomiteen i Miljøpartiet De Grønne i Stavanger er glade for og stolte av å kunne presentere denne listen. Det er mange flotte folk som har sagt ja til å stille som kandidater. Listen speiler det mangfoldet av mennesker som heier på De Grønne og som ønsker en ny, fremtidsrettet og bærekraftig retning for bykommunen vår.»

 

 

30. oktober 2018

Unge og gamle, kvinner og menn, flere med utenlandsk nasjonalitet, fra offentlig sektor og oljebransjen, fra pensjonister til privat næringsliv, selvstendig næringsdrivende, studenter og hjemmeværende, alle er de med på det grønne laget. Vi har også med kandidater fra Rennesøy og Finnøy, som snart blir en del av den nye kommunen vår.

De syv øverste kandidatene har vi valgt å gi stemmetillegg. Disse har visjoner for hvordan byen kan utvikles, de har gjennomføringsevne og de dyktige fagfolk. Alle disse ville kunne gjøre en god jobb i bystyret, og vi ønsker å  presisere at den endelige lista blir vedtatt av medlemmene på nominasjonsmøtet den 14. november, sier nominasjonskomiteens leder Vera Nakken.

Beskrivelse av toppkandidatene:

1. kandidat Daria Johnsen, 34: Sosionom, med erfaring fra barnevernstjenesten, arbeid med psykisk utviklingshemmede og mindreårige flyktninger. Innvandret fra Polen sammen med familien da hun var 11. Bystyrepolitiker i Stavanger fra 2015, og hun er i dag gruppeleder for MDG sin bystyregruppe. Medlem av Kommunalstyret for kultur og idrett, Innvandrerrådet og nestleder i Hillevåg bydelsutvalg. Daria har høy arbeidskapasitet, er kunnskapsrik, utadvendt og samarbeidssøkende.

Brenner for: Psykisk helse, barnevern, et varmt samfunn med omsorg for de svake, ren natur og dyrevelferd.

2.kandidat Rune Askeland, 41: Avdelingsleder i Nortura. Aktiv i politikken helt siden ungdomsårene i Granvin i Hardanger. Bystyrepolitiker for Venstre fra 2015, fra høsten 2018 representant for MDG. Nestleder i kommunalstyret for oppvekst. Rune er driftig og lett å samarbeide med, og med et sterkt engasjement for barnas kår i Stavanger.

Brenner for: Økt kvalitet og bemanning i barnehagene, skoler som stimulerer til skaperkraft og som ser hver enkelt elev. Et bærekraftig jordbruk. Utvikling av et grønt og levedyktig næringsliv i Stavanger og Rogaland.

3.kandidat Ingvild Sørensen, 36: Lektor ved videregående skole, og underviser i historie, religion og samfunnsfag. Ingvild er en pasjonert syklist, handlekraftig og dyktig, hun er kreativ og tenker utenfor boksen.

Brenner for: Matsikkerhet og bevaring av matjord. Skape en by med trygge arbeidsplasser som er god å leve i, også når våre barn og barnebarn blir voksne.

4. kandidat Håkon Fossmark, 36: Tekstforfatter. Utdannet journalist, har jobbet i Stavanger Aftenblad og VG. Tidligere rådgiver for Miljøpartiet De Grønne på Stortinget, samt for Naturvernforbundet i Rogaland og Framtiden i våre hender. Håkon er en raus og inkluderende lagspiller som søker i å finne de beste løsningene sammen med andre.

Brenner for: Bevaring av natur og artsmangfold. En god, grønn og menneskevennlig byutvikling.

5. kandidat Sandra Dina Khorasani, 28: Sosionom med erfaring fra barneverntjenesten, jobber nå i arbeidstreningsseksjonen i kommunen. Har bakgrunn fra Iran, og har skrevet masteroppgave om flerkulturell forståelse. Sandra er dyktig, empatisk og uredd i å fronte sine kampsaker.

Brenner for: Et samfunn der likeverd og medmenneskelighet står sentralt, utjevning av ulikheter i samfunnet og en god og fungerende kollektivtrafikk.

6. kandidat Thomas Laudal, 56: Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiS. Underviser og forsker innen temaet bærekraftig næringsliv. Tilhenger av at Norge skal være en pådriver for en bedre miljøpolitikk i EU. Har vært fotballtrener for barn og flyktningguide i Røde Kors. Thomas er solid, kunnskapsrik og med gjennomtenkte standpunkt.

Brenner for: Natur og bærekraft, og hvordan ny kunnskap kan hjelpe oss til å legge om produksjon og forbruk i en mer miljøvennlig retning.

7. kandidat Anne Nijdam Svindland, 18: Går siste året på videregående skole og jobber deltid på Vitenfabrikken i Sandnes. Tidligere leder i Grønn Ungdom Rogaland.

Anne er ambisiøs, ung og modig, og vil ikke vente på at den eldre garde finner løsningene på klimakrisen.

Brenner for: Et godt utdanningssystem, bedre kollektivtransport og at Stavanger skal bli landets teknologihovedstad.

DEN KOMPLETTE LISTA

1 DARIA MARIA JOHNSEN 1983 Bystyrepolitiker og gruppeleder
2 RUNE ASKELAND 1977 Avdelingsleder
3 INGVILD SØRENSEN 1982 Lektor
4 HÅKON FOSSMARK 1982 Tekstforfatter
5 SANDRA DINA KHORASANI 1989 Sosionom
6 THOMAS LAUDAL 1962 Førsteamanuensis
7 ANNE NIJDAM SVINDLAND 2000 Student
8 Thomas Bendiksen 1976 Prosjektleder
9 Mari Hult 1981 Fagbokforfatter
10 Svein Skjæveland 1977 Geodatakonsulent
11 Toril Granly Falkenberg 1987 Miljørådgiver
12 Peter Breuhaus 1960 Forskningsleder
13 Ann-Karin Både 1985 Daglig leder
14 Tommy Fredvang 1982 Artist
15 Rita Veland 1963 Adjunkt
16 Jan Eirik Forland 1979 IT-konsulent
17 Ulrikke Torgersen 1997 Student
18 Zafer Øzgen 1963 Instituttleder
19 Eli Birtles 1953 Barnevernspedagog
20 Rolf G. Torgersen 1945 Pensjonist/bybaneforkjemper
21 Eline Vigre 1983 Organisasjonssekretær
22 Christopher Kent 1973 Geofysiker
23 Tone Hafnor 1986 Bibliotekar
24 Terje Torkildsen 1971 Forfatter
25 Iselin Hognestad 1983 Jobbveileder
26 Ole Kristian Larsen 1978 Daglig leder
27 Susann Lindeland 1983 Butikksjef
28 Morten Tønnessen 1976 Førsteamanuensis
29 Vårin Sinnes 2000 Student
30 Stephan Niderehe 1973 Ingeniør
31 Henrikke Smiseth Knudsen 1983 Lærer
32 Kjetil Endresen 1985 Rådgiver
33 Suzan Muhammad 1994 Student
34 Jone Erland 1989 Selvstendig næringsdrivende
35 Wenche Kristin Bjørnsen 1961 Rådgiver
36 Donald Provan 1938 Pensjonert geolog
37 Anita Bruhn Stien 1978 Sosialkurator
38 Lars Tønnessen 1978 Artist
39 Amund Erlandsen 1975 Kaféleder
40 Heidi Kristiansen 1978 Lærer
41 Mohammad Habeeb 1961 Forfatter
42 Marianne Berge 1977 Landskapsarkitekt
43 Pål Andre Zazzera Johansen 1984 Energirådgiver
44 Randi Byre 1956 Controller
45 Rolf Atle Kristoffersen 1970 Prosjektleder
46 Olga Hjørdis Haugvaldstad 1981 Organisasjonssekretær
47 Jan Magnus Grundetjern Rykkvin 1982 Sykepleier
48 Vibeke Arnesen 1963 Refleksolog
49 Torleif Dønnestad 1973 Systemutvikler
50 Randi Johanne Olden 1957 Arbeider
51 Martin Kristiansen 1986 IT- konsulent
52 Hanna Andersen 1998 Student
53 Sigurd Gramstad 1960 Daglig leder
54 Alina Miezin 1957 Danser
55 Jon Eirik Lunde Steinstø 1973 IT/Prosjektleder
56 Anne Lise Fjeldså 1970 Lærer
57 Louis Levesque 1979 Økonom
58 Susanne Falch 1956 Fagkonsulent
59 Tor Finn Wersland 1956 Telemontør
60 Aliya Omar 1984 Miljøterapeut
61 Christer Ulset 1988 Statsviter
62 Jan Gausel 1987 Miljøarbeider
63 Alexandra Edberg 1964 Sykepleier
64 Stein Atle Torkelsen 1968 IT- konsulent
65 Karin Haga Karstensen 1986 Førskolelærer
66 Fredrik Loke Næsgaard 1996 Student
67 Natasha Espelid 1989 Miljøterapeut
68 Gordon Cranmer 1943 Pensjonist
69 Chris Gøran Bakken 1983 Fagarbeider
70 Per Einar Sørmarken 1945 Pensjonist
71 Audun Holvik 1952 Miljøterapeut
72 Aleksander Berge 1991 Student
73 Elmer Johnsen 1974 Økonom