Politikk

Langsiktig tenking og bærekraftige løsninger er kjernen i MDGs politikk. Her finner du dokumentene som danner grunnlaget for endringene vi ønsker å gjennomføre i Stavanger.

 

 

 

Valgprogram Stavanger 2019-2023 (kommer med finere lay-out etter hvert)

 

Alternativt budsjett for Stavanger 2019-2022

Alternativt budsjett for Stavanger 2018-2021 (opposisjonens fellesbudsjett)

Alternativt budsjett for Stavanger 2017-2020

Alternativt budsjett for Stavanger 2016-2019

Alternativt budsjett for Stavanger 2015 – 2018

Stavangerprogram, langt 2015-2019

Stavangerprogram, kort 2015-2019

Nasjonalt program, 2017-2021

 

FRA STAVANGERPROGRAMMET

  • Gjøre kommunens målsetting om å kutte klimautslipp førende for alle politiske vedtak.
  • Jobbe for grønne tak på nybygg og bygg som skal oppgraderes.
  • Vedta en ambisiøs sykkelstrategi som gjør Stavanger til en av de beste sykkelbyene i Europa.
  • Jobbe for at alle skal få barnehageplass i gangavstand til hjemmet.
  • Skape en grønnere by med flere bilfrie områder, med lekeplasser og parker hvor nyttevekster dominerer.
  • Gi økonomisk støtte til organisasjoner som jobber med dyrevelferd slik at disse kan drifte mottak og omplassere dyr i nød.