Det nye styret ble valgt inn på årsmøtet og har hatt sitt første og konstituerende møte.

Smil !