Grønt nyhetsbrev #11

Grønn hilsen fra valgkamputvalget i Stavanger MDG! 

I valgkampen sender vi ut nyhetsbrev som gir deg et lite innblikk i alt det kjekke du kan bli med på og annen nyttig info. Sammen skal vi jobbe for et godt, grønt valgresultat og heie på Stavanger MDG sine listekandidater i kommunestyrevalget 2023.

Denne blide, grønne gjengen koste seg på stand i nydelig sommervær. Blir du med neste gang?
Denne blide, grønne gjengen koste seg på stand i nydelig sommervær. Blir du med neste gang?

Bli med!

27.juni kl 17.30 Husbesøk, Våland skole

29.juni kl 15.30 Stand, Laugmannsgata

 

Frivillig: Meld deg som frivillig og ta i bruk aksjonsappen! (PS! Vi anbefaler alle å registrere seg, også dere som har gjort dette før, da registeret slettes etter en periode). 

Følg oss: Hold deg oppdatert på våre nettsider, Facebook og Instagram

Forum: Bli med i facebookgruppen MDG Stavanger ressurspersoner, for informasjonsdeling og diskusjoner om politikk og saker du er opptatt av. 

Politikk: Miljøpartiet De Grønnes valgprogram for Stavanger 2023-2027 inneholder saker som skal gjøre Stavanger til en grønnere, varmere, mer menneskevennlig og attraktiv kommune å bo i.

Noe av det viktigste DU som medlem eller frivillig gjør, er å snakke om MDG der du ferdes i hverdagen. At nettopp du tar den lille praten med en venn, kollega, familiemedlem eller nabo om grønn politikk, kan utgjøre en forskjell!

 

Grønn profil

Karen Farquhar (40), barnevernspedagog fra Kvernevik. Hun er 9. kandidat på MDGs liste. Karen er opptatt av å jobbe for de innbyggerne som møter utfordringer. Hun brenner for at alle som trenger det skal få den hjelpen de har behov for, på en måte som gjør at de klarer ta imot den. Rus og psykisk helse, og STOLT tilbudet i kommunen er Karens hjertesaker. Karen ønsker å jobbe for at mennesker med rus- og psykiatrilidelser får et tilrettelagt og verdig tilbud i vår kommune. Noe som vil være viktig både for dem det gjelder, men også deres pårørende. Karen ønsker også å få fokus på at barn som ikke har mulighet til å fungere i ordinær skole, skal få plass ved STOLT. Ved å fange opp og møte disse behovene i en tidlig alder, har Karen tro på at barna får maksimalt utnyttet sine ressurser. Det vil også avlaste ordinære skoleklasser som ikke er rigget for denne type utfordringer

 

 

Visste du?

MDG vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Rusavhengige skal møtes med kunnskap, medmenneskelighet og respekt. Avhengighet av rusmidler eller spill er et helseproblem som skal forebygges og behandles. Forebygging av rusavhengighet skjer blant annet i oppvekst-, skole-, familie- og helsepolitikken. Et godt og inkluderende samfunn er viktig for å redusere rusbruk og for å unngå at mennesker blir avhengige av rusmidler.

Rusproblemer skal ikke møtes med stigma og straff, men med åpenhet, helsetilbud og omsorg. Vi går inn for avkriminalisering av rusbruk og besittelse av mindre brukerdoser i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling. Dette vil spare både brukere og samfunnet for store belastninger.

Les mer om partiets nasjonale ruspolitikk

Stavanger MDG vil: 

  • At mennesker som er behandlet for rusproblemer og psykiske problemer sikres anstendig ettervern og oppfølging
  • At det skal være bolig klar til de som skrives ut etter rusbehandling, eller er ferdig med soning
  • Etablere et offentlig oppholdsrom for mennesker med rusproblematikk i samarbeid med frivillige organisasjoner, etter modell fra “Huset” i Bergen
  • Fortsatt arbeide for et offentlig brukerrom for mennesker med rusavhengighet hvor bl. a. heroinbehandling og rusmiddeltesting tilbys

Dette og mer om annen helsepolitikk kan du lese om i lokalt Valgprogram 2023-2027 kapittel 7

Nyheter

Motivasjonsmillionen for å hjelpe skoletrøtte elever i Stavanger

Elevenes motivasjon for skole har gått ned i flere år – også på mellomtrinnet. Dette er fungerende leder i Utvalg for Oppvekst og Utdanning, Ingvild Sørensen, opptatt av å gjøre noe med. Ingvilds skolepakke for motivasjon ble enstemmig vedtatt i Utvalg for Oppvekst og Utdanning, hvorpå kommunestyret satt av én million kroner til skoler som ønsker å gjennomføre tiltak. “Dette er i tråd med MDG sin skolepolitikk, som nettopp peker på en mer variert, fysisk aktiv og praktisk skole, der elevene får lære i naturen. Nå får altså skolene midler til å gjøre motivasjonstiltak for sine elever. Dette er jeg stolt over at vi har fått til! Men vi har mye jobb igjen å gjøre, og jeg håper MDG får fortsette jobben med å legge til rette for en mer praktisk og variert Stavangerskole også fremover!” sier Ingvild. Les mer i Utdanningsnytt.

10 millioner til energitiltak i landbruket

Stavanger MDG og samarbeidspartiene har fått vedtatt 10 millioner til støttetiltak for fornybar energi i landbruket. Ordningen kan søkes på allerede til høsten. Gode grønne ENØK tiltak i landbruket er viktig, sier Rune Askeland: «- For å nå klimamålene vi har satt oss i Stavanger kommune må vi være framoverlente og kreative. Det er også to ord som godt beskriver landbruket i kommunen vår. Derfor er jeg glad for at vi med disse midlene kan legge til rette for mange flere gode tiltak som gir god klimaeffekt, sier leder for utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland” Les mer Stavanger kommune

Opprop – Kunstnerorganisasjoner krever stans i oljeleting

10. mai utlyste regjeringen 92 nye blokker for olje- og gassleting. – Det dette oppropet handler om er å si til regjeringen at de må slutte å åpne flere oljefelt, sier musiker Marte Wulff. 12 kunstnerorganisasjoner, inkludert CREO og Norske filmregissører. Les mer på NRK

Flertallet fikk gjennomslag for gratis buss i Stavanger 

Fra mandag 3. juli blir det gratis for innbyggere i Stavanger å reise med buss, tog og båt i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes. Les mer om ordninger hos Stavanger Kommune

 

Redaktør: Dag André Kvernstrøm og Ann-Karin Både

Valgkamputvalget 2023: Thomas Bendiksen (leder), Ingvild Sørensen, Erlend Aano, Dag André Kvernstrøm, Ann-Karin Både, Tenho Ylitalo.

Ta gjerne kontakt hvis du har tilbakemeldinger eller vil bidra med innhold til nyhetsbrevet! 

stavanger@mdg.no.