Grønt nyhetsbrev #12

Kollektiv hilsen fra valgkamputvalget i Stavanger MDG! 

I valgkampen sender vi ut nyhetsbrev som gir deg et lite innblikk i alt det kjekke du kan bli med på og annen nyttig info. Sammen skal vi jobbe for et godt, grønt valgresultat og heie på Stavanger MDG sine listekandidater i kommunestyrevalget 2023.

Fra 3.juli kunne Stavangers innbyggere reise gratis med kollektivtransport. Andreas, Rune, Daria, Thomas og Dag André sto klar på byterminalen kl 7 for å ønske reisende en god tur!
Fra 3.juli kunne Stavangers innbyggere reise gratis med kollektivtransport. Andreas, Rune, Daria, Thomas og Dag André sto klar på byterminalen kl 7 for å ønske reisende en god tur!

Bli med!

4.juli kl 17.30 Husbesøk, Våland skole

 

Frivillig: Meld deg som frivillig og ta i bruk aksjonsappen! (PS! Vi anbefaler alle å registrere seg, også dere som har gjort dette før, da registeret slettes etter en periode). 

Følg oss: Hold deg oppdatert på våre nettsider, Facebook og Instagram

Forum: Bli med i facebookgruppen MDG Stavanger ressurspersoner, for informasjonsdeling og diskusjoner om politikk og saker du er opptatt av. 

Politikk: Miljøpartiet De Grønnes valgprogram for Stavanger 2023-2027 inneholder saker som skal gjøre Stavanger til en grønnere, varmere, mer menneskevennlig og attraktiv kommune å bo i. 

Spre ordet: Husk den gode samtalen med naboen, kollegaen, venner og familie – fortell dem om grønn politikk! Det er den beste valgkampen!

 

 

Grønn profil

David Hervik-Moen (35) fra Madlasandnes, Stavanger MDGs 8. kandidat. David er lektor og tidligere gruppeleder for Sola MDG. Han jobber for å gjøre det lettere å velge miljøvennlige alternativer i en travel hverdag. Å sørge for en klimapolitikk som også er sosialt rettferdig er noe av det viktigste vi kan gjøre for lokalsamfunnet. Vi skal sørge for at vi får mer tid sammen med hverandre, samtidig som vi lever liv som ikke ødelegger for fremtidige generasjoner.

 

 

Visste du?

 

Stavanger MDG vil redusere fattigdom og økende forskjeller. Vi har vært gjennom flere vanskelige år. Ettervirkningene av pandemien er fortsatt over oss, samtidig som vi opplever økte utgifter på strøm og mat. Det er for mange av våre innbyggere som ikke har råd til å delta i samfunnet på lik linje med andre. All vår politikk skal ta utgangspunkt i de som trenger mest hjelp. Solidaritet er en viktig byggestein i den grønne politikken.

Noen punkter fra valgprogrammet Kapittel 1: Våre innbyggere:

  • Utvide støtteordningen til varmepumpe med solceller og ENØK-tiltak med vekt på at de som har minst skal prioriteres først.
  • Utrede en SFO som er åpent også i juli måned
  • Videreføre Barnas Sommer som et gratis aktivitetstilbud for alle innbyggere
  • Utvide Fiks Ferrige Ferie med flere plasser
  • Avvikle ABI-systemet (aktivitetsbasert inntekt)
  • Tilby gratis internett til husholdninger med barn og med varig lav inntekt

Sosial boligpolitikk:

  • Stille krav til utbygger om at 10% av nybygg skal være avsatt til kommunale boliger, investere i sosial boligbygging og fortsette å få ned vedlikeholdsetterslepet knyttet til kommunens boligpark
  • Bygge studentboliger til behovet er dekket
  • Fortsette å presse for et “leie for eie” prosjekt for vanskeligstilte som leier kommunal bolig som et samarbeid mellom kommunen, husbanken og utbygger
  • Intensivere samarbeidet mellom kommune, husbank og utbyggere for å kunne satse på boligprosjekter som gir personer med lav inntekt og unge uten egenkapital mulighet til å kjøpe seg et hjem.

Les hele valgprogram for Stavanger 2023-2027

 

Nyheter

 
Gratis kollektivtransport lansert!

NRK Rogaland meldte at over 40000 personer hadde registrert seg for gratis reise mandag 3.juli, med over 3000 innløste billetter de to første timene etter åpningen. 

Stavanger-politikerne klager over helikoptre i lav høyde

Ingvild Sørensen (MDG) tok opp fly i lav høyde over Stavanger i et formelt spørsmål sendt til administrasjonen i forkant av møtet i Utvalg for miljø og utbygging onsdag. – Flyvingen er stressende både for mennesker og dyr. Det er en plage, sier MDG-representanten. Les mer i Rogalands Avis

Nord-Jæren trenger samling, ikke reversering

Sandnes Sp ønsker å flytte fylkesadministrasjonen til Sandnes sentrum. De bør heller støtte opp om en reell styrking av regionen, mener Andreas Nordang Uhre fra MDG i Stavanger Aftenblad.

 

 

Redaktør: Dag André Kvernstrøm og Ann-Karin Både

Valgkamputvalget 2023: Thomas Bendiksen (leder), Ingvild Sørensen, Erlend Aano, Dag André Kvernstrøm, Tenho Ylitalo.

Ta gjerne kontakt hvis du har tilbakemeldinger eller vil bidra med innhold til nyhetsbrevet! 

stavanger@mdg.no.