80% kutt i utslipp innen 2030!

Vi klarte det! Med MDG i bresjen har bystyret vedtatt at klimagassutslippene skal kuttes med 80% innen 2030 og at vi skal være en fossilfri kommune innen 2040. Novembermøtet i bystyret ble historisk.

27. november 2018

MDG har lenge jobbet for at Stavanger skal ta sin del av ansvaret, og heldigvis forstår stadig flere at det ikke er «de andre» som skal ordne opp i klimautfordringene, men at alle byer, kommuner og land rundt omkring i hele verden må ta grep asap. Det var MDG sammen med AP, SV og Rødt som lanserte de ambisiøse målene for kommunens nye klima-og miljøplan, mens støtte fra KrF, Venstre, SP og deler av Høyre gjorde at forslaget fikk flertall. Vi kan alle være stolte av at Stavanger med dette har tatt sin del av ansvaret for klodens klima. Men foreløpig er det et vedtak på papiret. Nå gjelder det å legge en god og realistisk plan for oppfølging, gjennomføring og ansvarliggjøring av tiltak.