Solid nytt styre

– «Jeg vil gjerne bidra med det jeg kan i Stortingsvalgkampen», sier Thomas Bendiksen, valgt til styreleder for andre år på rad.

 

 

7. februar 2017

Styret for 2017 er valgt. Thomas Bendiksen fortsetter som leder og Torfinn Ingeborgrud som styremedlem. De nye navnene er Ann-Karin Både, Kenneth Berstad og Ingrid Marie H. Berge.

Thomas Bendiksen er prosjektleder for nytt teaterhus på Rogaland Teater, og har mange års erfaring med organisasjonsutvikling. Nylig ble han også MDGs faste representant i Kommunalstyret for byutvikling (KBU).

Torfinn Ingeborgrud fortsetter også. Ingeborgrud fikk sving på valgkampen i forkant av kommunevalget i 2011. Han ble da MDGs eneste mann i bystyret, men fikk selskap da antall representanter fra MDG firedoblet seg ved valget i 2015. Torfinn er bindeleddet mellom politikerne og styret.

Ann-Karin Både har lang fartstid i partiet, og er grønt engasjert på fulltid. Hun har blant annet startet opp Stavangerleddet av «Framtien i våre hender», hun arrangerer byens folkefrokost, og til daglig jobber hun med å tilrettelegge for «Kultur der du bor» gjennom Folkeakademiet.

Kennet Berstad jobber med byutvikling i Rambøll, og bidrar med gode innspill til Thomas Bendiksen som også sitter i KBU.

Ingrid Hagen Berge er «Grønn Ungdom», går på Medier og kommunikasjon på Vågen VGS i Sandnes, og blir styrets kontakt inn mot ungdommene i partiet.

Varaer til styret er Eline Vigre, Vera Nakken og Eva Berge