Årsmøte 2020

Fotocredit: Lise Margrethe Nilsen, Oslo-NORWAY

Velkommen til årsmøte 2020! Vi går gjennom året som har gått og gjør opp regnskap.

16. januar 2020

Vi skal også stemme frem representanter til styret, valgkomittéen og nominere delegater til landsmøtet. Alle som har betalt kontigent for 2019, og nye medlemmer som har betalt kontigent innen 4. februar har stemmerett på møtet. Har du forslag til resolusjoner eller endringer i de lokale vedtektene skal du sende det til stavanger@mdg.no innen 24. januar.

Sted: Det grønne huset, Nygata 15
Tid: 18. februar kl 19.00-21.00

Vel møtt!
Med vennlig hilsen styret i MDG Stavanger