Budsjett 2015. For generasjonsrettferdighet.

Miljøpartiet har satt opp et ansvarlig og generasjonsrettferdig budsjett, hvor vi som lever nå sørger for en robust økonomi fremover i tid, slik at kommunen kan håndtere nødvendige klimatilpasninger.

14. januar 2015

Hele budsjettet i PDF: MDG Stavanger-budsjett 2015

Hvordan kan vi i bystyret sette opp et mer ansvarlig og generasjonsrettferdig budsjett, hvor vi som bor her i dag betaler vår andel? Miljøpartiet De Grønne ønsker at gjelden skal reduseres, ikke økes. Vi foreslår også å korte ned på tilbakebetalingstiden til 20 år, noe som etter hvert vil gi oss en kraftig reduksjon i finanskostnadene (mindre gjeldsrenter).

Miljøpartiet De Grønne har kommet til at økt eiendomsskatt er den mest rettferdige innstrammingen vi kan gjennomføre. For å skjerme barnefamilier ønsker vi å unngå økning i prisene i SFO og i kulturskolen, i tillegg vil vi gi mer til eldreomsorg, barnehager og skoler. Vi har også en rekke gode forslag som vil styrke sivilsamfunnet, øke frivilligheten og virke forebyggende