Budsjett 2016: Klimapakke. Livskvalitet. Barn og unge.

Vi satser på klimatiltak, livskvalitet for våre eldre og lavterskel helsesøstertilbud for alle barn og unge.

15. desember 2015

Vi har satt sammen en klimapakke på 77 millioner i perioden som skal løfte Stavanger inn i en klimanøytral fremtid. Den skal blant annet bidra til utvikling av privat solenergi, flere elbil ladeplasser, gratis sykkel på tog, lyntogutredning og flere og bedre sykkelveier. Vi har også satt av hele 75 millioner til tiltak som vil bedre livskvaliteten til folk i byen, og særlig de eldre. Bedre mat på sykehjemmene, opprettholdelse av trygghetsavdelingen på Vålandstunet, støytiltak langs motorveien, etablering av matsentral, styrking av rusomsorg og integreringstiltak er blant våre prioriteringer. Blant de store enkeltpostene våre er 100% helsesøsterdekning i skolen. Vi er sikre på at et slikt tilgjengelig lavterskeltilbud vil føre til en tryggere og bedre hverdag for mange barn og unge.

Last ned budsjett 2016 som PDF