Budsjett 2018. Opposisjonen går sammen.

Vi har sett til Oslo og på hva som er mulig å få til når gode politiske krefter slår seg sammen. Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt presenterer for første gang et felles budsjett for Stavanger. Med dette vil vi vise hvordan byen kan bli med andre verdier som drivkraft.

27. november 2017

Vi vil ha et Stavanger for alle. Et Stavanger som setter fellesskapet først, som tar klimaendringene på alvor og tar vare på framtiden. Vi vil sikre et raust og varmt samfunn for oss alle. Tøffere tider krever tøffere politiske prioriteringer. Vi må konsentrere oss om offentlig velferd og gode tjenester til innbyggerne, istedenfor å kjøpe Viking stadion og investere i Stavanger Forum. I vårt budsjett styrker vi fellesskapet gjennom å satse på barnehager, skoler, eldreomsorg og velferd.

En grønnere by, med ren luft og mindre klimagassutslipp er vårt mål. En by som setter innbyggere foran utbyggere, og som prioriterer gående, syklende og kollektivreisende.

Vi vil styrke skolehelsetjenesten, og bruke 10 millioner kroner i til 16 flere helsesøstre. Våre barn og ungdommer skal ikke møte en stengt dør når de trenger å snakke med helsesøster.

Det er populært å snakke om tidlig innsats, og en del tenker at tidlig innsats starter i skolen. Tidlig innsats er viktig i skolen, men må starte allerede i Barnehagen. Et viktig krav fra Utdanningsforbundet, som blant annet organiserer barnehagelærere, har vært 50 prosent pedagogtetthet i barnehagene. Dette har vi lyttet til, og de rødgrønne partiene i Stavanger vil bruke 15,3 millioner kroner for å nå dette viktige målet.

Det er et mål for oss å bekjempe økende ulikhet og fattigdom. I en by som selv i nedgangstider oser av rikdom vil vi ikke la noen stå igjen. Kommunen har en viktig rolle i å sikre at ingen faller utenfor. Derfor vil det være viktig for oss å styrke den sosiale profilen på politikken som føres i Stavanger kommune.

I årene som kommer blir det viktig at Stavanger gjør det vi kan for å bidra til at verden når klimamålene som er satt i Paris-avtalen. De store byene blir viktige for at hvert land skal nå sine klimamål. Vår ambisjon er at Stavanger skal ta sitt ansvar i dette viktige arbeidet.

Les hele budsjettet her:  BUDSJETT-2018