Daria Maria innstilles som 1. kandidat i Stavanger

Fotocredit: Elmer Johnsen

Nominasjonskomiteen i Stavanger MDG har enstemmig gått inn for å innstille Daria Maria Johnsen som  førstekandidat til kommunevalglisten i 2019.

25. juni 2018

Daria kom inn i politikken i 2015, og er i dag gruppeleder for MDG sin bystyregruppe. Både i politikken og innad i partiet fremstår hun som raus, inkluderende og kunnskapsrik, og hun har en arbeidskapasitet som kan ta pusten fra de fleste. Hun setter dagsorden og er en pådriver for å påvirke politikken i kommunen, og setter også agenda for MDG nasjonalt.

Daria viser at hun bryr seg om folk, både gjennom sitt engasjement for utsatte og sårbare grupper, og ved at hun tar vare på dem som er nær.

Hun er en som knytter bånd, som skaper og aktivt søker samarbeid med politikere fra andre partier. Ikke minst har hun engasjement og visjoner for byen vår som inspirerer.

«Jeg er både ydmyk og takknemlig for tilliten jeg har fått fra nominasjonskomiteen. Det er ingen tvil om at Stavanger trenger De Grønne, som kjemper for mennesker og miljø og for livskvalitet og gode omgivelser i samfunnet. Vi skal være partiet for de som ønsker at Stavanger, som en ny og større kommune skal utvikle seg til et større felleskap, med mer tilhørighet og mindre ensomhet, med levende lokalsamfunn og bærekraft i bunn. Jeg er klar og motivert til å stå i front for det veivalget i kommunevalget i 2019» sier Johnsen.

Daria er en god representant for et parti som ønsker å ta politisk ansvar og lederskap, og gjøre byen vår til en levende, bærekraftig by som er god å bo i for alle.

Nominasjonskomiteen gjør oppmerksom på at det er Nominasjonsmøtet som tar den endelige avgjørelsen om navn og deres plassering på lista.