Fotocredit:

Det Grønne Huset

I april flyttet vi inn i Det Grønne Huset vårt midt i Stavanger sentrum, og lokalene har vært fylt med aktivitet fra første stund. Huset er base for både Stavangerlaget, Grønn Ungdom og fylkeslaget, og rommer alt fra planlegging av aksjoner, til medlemsmøter, styremøter, fagmøter og fester.

7. juni 2016

Bystyrepolitiker Susanne Heart (t.v.) og sekretær for lokallaget i Stavanger Eva Berge, jobber her på dagtid, og  tirsdager og torsdager er det alltid folk her. Velkommen innom! 

Mye lys og mye boltreplass. Et fleksibelt lokale med rom for alle..

Torfinn Ingeborgrud sørger for lys i lampa før åpningsfesten.

Partisekretær Lars Gaupset tok turen fra Oslo for å være med på åpningsfesten og gjorde en god jobb med den obligatoriske klippingen av båndet.

Terje Torkildsen fasiliterer medlemsmøtet om Sentrumsplanen. Mange medlemmer er engasjerte i hva som skjer med Stavanger sentrum.