Disse skal farge Stavanger grønt!

Fotocredit: Marius Vervik

73 navn står på listen til MIljøpartiet De Grønne i Stavanger, og aldri før har vi hatt en lengre liste. Nå håper vi at så mange som mulig blir valgt inn i det nye kommunestyret.

29. mai 2019

Med denne lista kan vi fylle hele kommunestyret og jobbe for lokalmiljøer som er bra for både mennesker og miljø!

Se hele lista her.

På nominasjonsmøtet i november 2018 besluttet medlemmene å gi de fire øverste kandidatene stemmetillegg. Disse står med store bokstaver.