Budsjett 2014. Framtidsbyen Stavanger

Miljøpartiet De Grønne Stavanger legger i dag fram sitt alternative forslag til budsjett for Stavanger 2014.  – Vårt forslag er et budsjett for solidaritet og ansvarlighet, også for fremtidige generasjoner, sier De Grønnes representant i bystyret, Torfinn Ingeborgrud.

13. desember 2013

Forslaget til Handlings- og økonomiplan 2014- 2017 med Årsbudsjett 2014 kommer like i forkant av budsjettmøtet i bystyret mandag 16. desember.

Les budsjettet MDG Stavanger – budsjett 2014.

Solidaritet 

De Grønne ønsker å sette fokus på de svakeste gruppene i samfunnet. Viktige prioriteringer for Miljøpartiet De Grønne Stavanger er blant annet å satse på forebyggende helsetiltak, styrke frivillig sektor, tilrettelegge for mer lokaldemokrati, bedre skole- og kulturtilbudet for barn og unge, og iverksette kraftfulle tiltak for å redusere klimagassutslipp og gjøre Stavanger til en grønnere by.

– Vi må sørge for at Stavanger blir en god by å leve i for alle, uten at barna og barnebarna våre skal måtte ta regningen i form av ubotelige miljøskader og enorm gjeld. Vi satser kraftig på å øke sykkelandelen, få bukt med luftforurensningen og etablere grønne lunger i byrommet, for eksempel grønne tak og parsellhager, sier Ingeborgrud.

– Likevel holder vi oss innenfor ansvarlige økonomiske rammer, avslutter han.

Ansvarlighet

De Grønne mener at Stavanger, Norge og verdenssamfunnet må ta behovet for klimakutt på alvor, og budsjettframlegget preges derfor av forventninger til lavere inntekter fra fossilvirksomhet i nær framtid. Blant annet ønsker vi å bidra til å redusere gjelden, og vil være forsiktige med investeringer som binder oss til framtidige økte driftskonsekvenser. Samtidig videreutvikler og styrker vi de viktigste velferdstilbudene, og legger til rette for et grønt skifte for byen vår.

– Politikerne i bystyret legger dessverre opp til at Stavanger skal være like avhengig av oljeindustrien i lang tid framover, selv om vi vet at oljen er i ferd med å ta slutt, og at vi i alle tilfeller må bli karbonfrie i løpet av få tiår for å greie klimamålene, sier Ingeborgrud.