Fantastiske fire

Takk for tilliten fra alle dere 3113 som har stemt på oss. Det ga oss 5,2% av stemmene og fire solide representanter i bystyret. Nå skal det politiske fokuset på utslipp, grønne byrom, sykling, sunn mat, aktivitet, dans og hjertevarme bli sterkere i byen vår. Vi er dertil glade for å trekke snittalderen ned og kvinneandelen opp i Stavangers bystyre som domineres av menn på 45+.

29. september 2015

Med Torfinn Ingeborgrud, Susanne Heart, Daria Maria Johnsen og Michelle H. Flagstad i bystyret er vi inne med fire ganger så mange som i forrige periode. Vi er fremdeles i opposisjon, men gjengen her er motiverte og klare til dyst og vil få utrettet ting uansett ståsted.   

Stavanger fikk sin første helgrønne politiker inn i bystyret i 2011. Torfinn Ingeborgrud har siden da vært en tydelig og viktig stemme i byens miljøspørsmål. Med interpellasjoner, leserbrev og mediestunt har han sørget for økt fokus på behovet for nye, bærekraftige næringer, hva som er gode transportløsninger og grønt bymiljø. 4 more years