Gjennomslag for skjærgårdsplan!

Utvalg for Miljø og Utbygging gikk 26. august inn for at det skal utarbeides en egen skjærgårdsplan for Stavanger kommune.

27. august 2020

Dette er en sak som MDG har ivret for og som vi er veldig glad for at et enstemmig utvalg stilte seg bak.

Stavanger har en unik skjærgård som inneholder en fantastisk natur, samt gode muligheter for et samspill mellom dyr, mennesker og flora.

Et samspill som skal ta godt vare på alle, betinger en plan som legger noen føringer.

Her kan du lese forslaget som utvalgsleder Rune Askeland fremmet i lag med de andre samarbeidspartiene:

Temaplan for skjærgård.
«Stavanger kommune utarbeider temaplan for skjærgården med sikte på bevaring av naturområder og tilrettelegging for friluftsliv og naturopplevelse.

Stavanger har en unik skjærgård som kan utvikles til det beste for mennesker, dyr og fauna. Ved å ivareta dette, så kan Stavanger bli en kommune som både blir mer attraktiv for miljøvennlig turisme, men og bli kjent for å være en kommune som ivaretar vår vakre skjærgårdsnatur.

Vi trenger å løfte det maritime i kommunens arealplaner. Båtliv og friluftsliv er viktig for våre innbyggere. Det samme er god skjøtsel av våre øyer og skjærgård, som er en helt sentral del av vår kommunes identitet.

Planen skal sikre naturmangfold, naturopplevelser, fysisk aktivitet og tilrettelegging for bruk av skjærgården. Planen skal bidra til å løfte Stavanger til å bli en sentral og attraktiv skjærgårdskommune.»