Grønn sommer kick-off 16. juni <3

Vi sparker sommeren i gang med politikk og sosialt samvær <3. 16. juni kl. 19.00 samles vi på Consulatet i Dokkgata 7 på Storhaug for å snakke politikk, diskutere innhold i det kommende programmet for Stavanger og for å være sammen. Vi byr på snack og lesk. Etter hvert går vi innover mot byen i samla tropp med MDG/UBS-politiker* Thomas Bendiksen som guide. Han har engasjert seg både i  Pedersgata, Nytorget, belysning, offentlig kunst og har mye å fortelle på veien innover mot Fargegata. I Fargegata tar de som har lyst og anledning kvelden videre med enda mer uformelt opplegg.

*Thomas sitter i Utvalg for by- og samfunnsutvikling=UBS

8. juni 2022