Her er styret for 2020

Styret_2020
Fotocredit: Eva Berge

Det nye styret ble valgt inn på årsmøtet og har hatt sitt første og konstituerende møte.

13. mars 2020

Styret består av denne fine gjengen,

Leder: Toril Granly Falkenberg
Kasserer: Eli Drange Vee
Sekretær: Dag André Kvernstrøm
Medlem: Tone Hafnor
Medlem: Stian Øvrevåge
Medlem (GU): Ella Kvam
Varamedlem:  Marianne Gjerstad
Varamedlem: Ove Bergsvik
Varamedlem: Sahar Snell

Med i styret har vi en fin miks av personer med forskjellig bakgrunn og alder. Felles for alle er ønsket om å bidra til ett bedre Stavanger, Rogaland og Norge for folk og miljø.

Styret ser det som sin hovedoppgave å få flere støttespillere til Miljøpartiet De Grønne Stavanger. Både medlemmer, frivillige og velgere. Med hovedfokus på velgere, i tiden frem mot neste valg. Aktiviteter i laget vil gjenspeiles i dette målet. Det ble under møtet oppnevnt hovedansvarlige i styret for ansvarsområder som medlemsansvarlig, arrangement- og temakveldsansvarlig, ansvar for styrets og medlemmenes involvering i prosess med nasjonalt program samt sosiale-medier- og webansvarlig.

På bildet fra venstre: Dag André Kvernstrøm, Stian Øvrevåge, Ove Bergsvik, Toril Granly Falkenberg, Eli Drange Vee, Tone Hafnor og Ella Kvam.
Ikke til stede da dette bildet ble tatt etter årsmøtet er Marianne Gjerstad og Sahar Snell.

For Styret i Stavanger,
Dag André Kvernstrøm