Listetopper valg 2015

Fotocredit: Rogalands Avis

Her er seks av ildsjelene som nominasjonskomiteen har foreslått øverst på lista til kommunevalget høsten 2015. Den endelige lista blir klar på nominasjonsmøtet i februar.

14. januar 2015

 

 

1. Torfinn Ingeborgrud har gjort en solid innsats i bystyret i inneværende periode og har markert seg i en rekke saker. Han er vår naturlige listetopp og ordførerkandidat. Han jobber også som universitetslektor i fjernsynsproduksjon på UiS. Fokus: Klimahensyn må tas i alle avgjørelser, syklistenes vilkår, tilrettelegging for plusskunder på strømnettet, ny bærekraftig næring, giftfri vegetasjonskontroll…og mange flere.

2. Michelle Helmersen Flagstad er Leder i Grønn Ungdom Stavanger, styremedlem i MDG Stavanger, styremedlem i Grønne Studenter og Studerer dans ved UiS.  Fokus: Kulturproduksjon og opplevelser beriker oss som mennesker og er bra for miljøet. Hun ønsker Stavanger som en frisk, klimavennlig og grønn by hvor fokuset er på livskvalitet fremfor forbruk.

3. Susanne Heart er gründer & Innovatør. Fokus: Bærekraftig menneske. Bærekraftig samfunn. Bærekraftig planet.

4. Kjetil Endresen er styreleder i MDG Stavanger og jobber som bibliotekfullmektig ved Unversitetsbiblioteket. Fokus: Omsorg for byens svakeste.

5. Ann-Karin Både er daglig leder i Folkeakademiet Rogaland og nestleder i Fremtiden i våre hender Stavanger. Fokus: Det skal være enkelt og gøy å velge grønt. Et klimasmart, bilfritt, fargerikt og kulturelt levende sentrum. Bedre busstilbud.

6. Svein Skjæveland (ikke på bildet) er styremedlem i MDG Stavanger og geodatamedarbeider i Electronic Chart Centre. Fokus: Transport.

7. Eva Berge er organisasjonssekretær for MDG Stavanger. Fokus: Forbrukerbevissthet. Det bør være en selvfølge for oss at maten og klærne vi kjøper er bærekraftig produsert.