Styret i MDG Stavanger 2014

På årsmøtet 11. februar 2014 valgte lokallaget til Miljøpartiet De Grønne i Stavanger et nytt styre. Styreleder Kjetil Endresen vil jobbe med å legge til rette for det grønne skiftet i oljebyen.

14. mars 2014

– Vi skal jobbe for at den grønne politiske bevegelsen får fotfeste i Stavanger, gjennom blant annet å arrangere regelmessige medlemsmøter med spennende foredrag og politiske verksted, sier Endresen.

Årsmøtet vedtok også å utarbeide et solid lokalpolitisk program for MDG Stavanger fram mot kommunevalget i 2015, og ønsker å ta imot innspill til programprosessen fra organisasjoner innenfor ulike samfunnsområder.

– Samarbeid på tvers av medlemsregistre er en forutsetning for at vi skal få bygget fornybarsamfunnet, sier Endresen.

Styret består av:

Kjetil Endresen, styreleder
Michelle Helmersen Flagstad, sekretær
Torfinn Ingeborgrud, talsperson og bystyrerepresentant
Eline Vigre, styremedlem
Svein Skjæveland, styremedlem
Benedicte Halvorsen, styremedlem

Referat fra årsmøtet finner du her.