Nytt styre i Stavanger MDG

Bildet viser medlemer i Stavanger MDGs styre for 2022
Fotocredit: Eva Berge

Nytt styre er nå konstituert og allerede i gang med arbeidet.

11. mars 2022

Styret består av Styreleder Dag André Kvernstrøm. Kasserer Eli Drange Vee. Medlemmer Erlend Aano, Nora Gramstad og Tenho Emil Olsen Ylitalo. Grønn Ungdom har fast plass i styret, og i skrivende stund er det Emma Hagen som har dette vervet. Varamedlemmer er Kommunestyregruppen, Sahar snell, Svein Skæveland og Ole Kristian Larsen.

Vi har et godt sammensatt styre, med ulike bakgrunner og erfaringer. Felles for oss er vårt engasjementet for mennesker og miljø i Stavanger.