Søk om støtte til varmepumpe!

MDG jobber for tiltak som både kutter utslipp og er bra for din private økonomi 🙂 Støtte til varmepumper er et godt eksempel.

– Den forrige støtteordningen var en suksess og bidro til at over 3000 husholdninger har fått lavere strømforbruk. Det er fremdeles et stort behov, sier Askeland.

Det var første gang sommeren 2022 at det politiske flertallet vedtok å bruke 20 millioner på varmepumper i private hjem. beløpet ble satt til 6000 kroner, noe som utgjør anslagsvis 20-25 prosent av kostnaden ved å installere varmepumpe.

Senere har ordningen blitt fornyet ytterligere en gang, denne gang slik at halve beløpet skulle øremerkes husstander med lav inntekt.

Nå legger det politiske flertallet opp til ytterligere en runde der man tar pengene fra klima- og miljøfondet. Det settes av 20 millioner kroner til å fortsette støtteordningen til kjøp av luft-til-luft varmepumper. Det gis 6000 i støtte per varmepumpe. Det kan kun søkes om støtte til én varmepumpe per bolig. Administrasjonen bes videreføre tidligere fullført universell ordning, med andre ord en ordning som gjelder alle.

– Dette er et energieffektiviseringstiltak som bidrar til å redusere utslippene gjennom redusert forbruk. Ikke minst vil dette bidra til å redusere strømregningene til folk, sier Benedicte Solaas (Ap).

Videre skal støtteordningen også behandles i kommunestyret i Stavanger 19. juni.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad, og følg støtteordningen på nettsidene til Stavanger kommune

27. november 2023