Stavanger MDG søker kandidater til styre, programkomite og nominasjonskomite

Forberedelsene til lokalvalget 2023 er i gang og vi skal sammen sørge for at Stavanger MDG gjør sin beste valgkamp noensinne! Da er det avgjørende at vi stiller med et engasjert og kampklart parti.

8. november 2021

Vi gleder oss derfor til å høre tilbake fra deg med dine forslag til styremedlemmer i Stavanger MDG for perioden 22/23 og kandidater til nominasjonskomite og programkomite. Foreslå deg selv og/eller gode folk som du vil anbefale!

Styret gjennomfører medlemsaktiviteter, organiserer og tilrettelegger for aktivitet. Nominasjonskomiteen legger fram liste med navn til stemmeseddelen og programkomiteen skriver programmet Stavanger MDG går til valg på.

Meld din interesse eller foreslå andre kandidater her:
https://forms.gle/jWHSnYvvvCYVMoEo6

 

OBS:
FYLL UT ETT SKJEMA PER FORSLAG
FRIST 14. NOVEMBER

 

Mer om vervene

Styret representerer partiet lokalt. De planlegger og gjennomfører aktiviteter for sitt lokallag og sørger for å holde medlemmene oppdatert. Dette kan være alt fra debatter og fagkvelder til sosiale sammenkomster. Her er stort handlingsrom til å finne på mye gøy!
Lokallagsstyret er et arbeidende styre og Stavanger MDG møtes regelmessig ca. en gang i måneden. I tillegg bør man ha litt tid og mulighet til oppgaver mellom møtene. Periodevis kreves også ekstra innsats, som for eksempel under valgkamp. Det er allikevel stor mulighet til å tilpasse arbeidsmengde og oppgaver til din livssituasjon og kapasitet. Styret forvalter lokallagets økonomi jfr. budsjett som vedtas av medlemmene på årsmøte. Årsmøtet er medlemmenes øverste og overordnede beslutningsorgan på lokalt nivå, og det er styret som står for planlegging og gjennomføring av dette. Styret fungerer videre som nærmeste leder til lokallagets sekretær og har ansvar for valgkampkoordinator eller andre ressurspersoner som engasjeres til partiarbeid. Med andre ord: Du gjør en viktig jobb og din innsats er uunnværlig i rollen som styremedlem for Stavanger MDG.

Programkomiteen skal lede arbeidet med utarbeidelse av lokalt partiprogram som Stavanger MDG går til valg på i 2023. Komiteen skal bestå av 3-5 medlemmer. Programkomiteens arbeid består i å innhente og organisere innspill fra medlemmene. Man jobber i tillegg ut i fra dagens program, fylkes – og nasjonalpolitikk og resolusjoner, og eventuelt andre kilder som inspirasjon til utforming av nytt program for Stavanger MDG. For eksempel er Stavanger MDGs nåværende program organisert etter FNs bærekraftsmål. Programutkastet sendes ut på høring og vedtas endelig av medlemmene. Programkomiteen har flere møter og også gjerne helgesamling. En lærerik prosess og en utmerket måte å bli enda bedre kjent med bredden i MDGs politikk, og ikke minst en mulighet til å være med på presentere MDGs lokalpolitikk for neste periode.

Nominasjonskomiteen skal lage forslag til valglisten som står på stemmeseddelen i kommunevalget. En særdeles viktig og spennende jobb, for dette er jo MDG Stavangers utvalg av potensielle representanter til bystyret og kommunedelsutvalgene, inkludert vår ordførererkandidat, for neste periode. Valglisten legges fram for medlemmene som skal vedta den. Komiteen skal bestå av 3-5 medlemmer og innhenter innspill, tar kontakt med og intervjuer listekandidatene. Medlemmer av nominasjonskomiteen kan ikke selv innstilles til valglisten.

 

Mer om oss – valgkomiteen

Valgkomiteen lager forslag til sammensetning av nytt styre som velges på årsmøtet. Vår jobb er å finne egnede kandidater som kan sitte i styret, hvem som skal ha lederverv og hvor mange medlemmer styret skal ha. Valgkomiteen består av tre medlemmer: Truls Lunde, Ingvild Sørensen og Ann-Karin Både.

Lurer du på mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Mvh
Valgkomiteen

v. Ann-Karin Både
Leder valgkomite
90216088
annkarinbade@gmail.com