Fotocredit:

Stavangerjente foreslått på 1. plass

–  Vi er svært fornøyde med 1. plassen, og at fem av kandidatene på listen kommer fra Stavanger, sier leder for MDG Stavanger Thomas Bendiksen. Neste år er det Stortingsvalg, og nominasjonskomiteen har satt Anna Serafima Kvam fra Stavanger på topp.  Den endelige lista blir vedtatt på nominasjonsmøtet lørdag 3. desember.

 

27. oktober 2016

Styret i Stavanger berømmer komiteen for en liste som viser god balanse i fordeling av kjønn, hjemstedskommune, alder og yrkesbakgrunn.

Toppkandidaten Anna Kvam er oppvokst i Stavanger og ble valgt til Grønn Ungdom sin nasjonale talsperson våren 2015. Derfor bor hun nå i Oslo. Ved siden av talspersonvervet studerer hun filosofi ved Universitetet i Oslo.

Som nasjonal talsperson har Anna stått i den nasjonale debatten med en rekke kronikker i riksdekkende medier, hun var for eksempel engasjert som skribent for Klassekampen under klimatoppmøtet i Paris i 2015. Anna er opptatt av den akutte klimasituasjonen, hun vet det haster å komme i gang med tiltak som kan kutte utslipp, og som hun sier: Det er vi unge som må ta over uansett.