Stavangerprogram 2015-2019

Her er programmet vi gikk til valg på høsten 2015! Det har blitt jobbet frem av listetopper, styret og medlemmer, og vi gleder oss til å jobbe med sakene i tiden som kommer

22. mai 2015

«Vi tror på et Stavanger hvor vi bor tett, men godt. En by med et mylder av trivelige fellesområder som lekeplasser, scener, kulturstier og hinderløyper. Levende miljøer med parker, frukttrær og bærbusker. Parsellhager der vi kan dyrke egne grønnsaker. Grønne og dyrkbare tak der det er mulig. Dette vil forbedre både luft, trivsel og biologisk mangfold.»