Stavangerskolen mot 2025

Kommunestyret behandlet saken Stavangerskolen mot 2025 – Strategi for kvalitet i kommunestyret. Les nestleder i Utvalg for oppvekst og utdanning Daria Maria Johnsen sitt gode innlegg 🙂

 

15. juni 2020

Kjære kommunestyre

 

Stavangerskolen mot 2025 er den mest ambisiøse og gjennomførte strategien for kvalitet vi har noen gang hatt foran oss. Det har vært en bred og lang involveringsprosess hvor både de mange og dyktige ansatte, men også elevene selv og deres tilbakemeldinger har blitt tillagt stor vekt i utformingen. Jeg vil rose administrasjonen for det omfattende arbeidet som har blitt gjort, og ikke minst for at strategien omfavner nå både våre skoler og SFO tilbudet.

 

Strategien viser til flere områder i hvordan skolen skal jobbe med kvalitet fremover. Stavangerbarnehagen har i noen år nå hatt en implementeringsveileder for sin kvalitetsplan. Nå følger på mange måter skolen etter, og det er positivt. 

 

Strategiens satsingsområder vil være førende i utviklingen av skolenes praksis, og selvsagt til elevenes beste både når det gjelder læring og utvikling. Den gir en tydelig retning som vi kan virkelig være stolt av. De tre overordnede satsingsområdene er Digital Kompetanse, Utviklende Læringsfelleskap, og Medborgerskap og Bærekraftig Utvikling. At sistnevnte har blitt vedtatt som en av de overordnede satsingsområdene etter undertegnede sitt forslag i utvalget for oppvekst og utvikling, er ekstra gledelig. Også det grønne er i førersetet, og det er helt naturlig med tanke på hva de unge er opptatt av.

 

Strategi for kvalitet i stavangerskolen omhandler prioriterte kommunale føringer

fram mot 2025 og den skal bidra til at vi når våre mål. Vi skal være stolt av å være skoleeiere for en stavangerskole som jobber godt med kvalitet til elevens beste. 

 

For MIljøpartiet De Grønne er visjonen til Stavangerskolen viktig:  “Elevene skal lære å ta vare på seg selv, respektere andre, delta og virke i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.”

 

Det handler om hele eleven. Det handler om at vi skal ta i bruk alle gode ressurser i skolen vår for å gi våre barn god læring og livsmestring. Sammen skaper vi fremtidens borgere, med omsorg for seg selv, for hverandre og for kloden.