Valg 2019: Programprosessen i gang

I 2019 er det lokalvalg, og da skal vi gå til valg på et politisk program fullspekket med visjoner og konkret politikk. Dette programmet kan du være med på å utforme!

23. mai 2018

Frem til årsmøtet i 2019, hvor endelig program blir vedtatt, blir det mange anledninger til å komme med innspill, og allerede nå kan du komme med innspill om konkrete saker som du mener bør være med i programmet. Klikk deg inn på skjemaet og send inn forslag før naboen din gjør det! https://bit.ly/2Flt6lY 

Programmet for inneværende periode (2015-2019) kan du lese her: https://stavanger.mdg.no/politikk/ 
Innspillene mottas og gjennomgås av programkomiteen som organiserer arbeidet med nytt valgprogram.

Spørsmål og henvendelser rettes til leder av programkomiteen, Thomas Bendiksen: thomas@bendiksen.net 

Vi gleder oss til en spennende programprosessen sammen med deg.

Med vennlig hilsen
Programkomiteen
Stavanger MDG