Våre verv og godtgjørelser 2019-2023

For Miljøpartiet De Grønne er åpenhet viktig. 

12. juni 2020

Vi publiserer nå en oversikt over de verv, honorar og partistøtte som er blitt fordelt for inneværende kommunestyreperiode i Stavanger.  Fordelingen av verv og partistøtte har vært behandlet i kommunestyregruppen. Vår kommunestyregruppe består av fire kommunestyrerepresentanter og syv vararepresentanter. Samtlige som mottar godtgjørelser har takket ja til at dette nå blir offentliggjort.

I beregnet års-utbetaling, så er det en forutsetning at en har møtt på samtlige møter i vervene der det er bemerket at en får betalt pr. møte i listen.  Daria Maria Johnsen og Rune Askeland er lønnet pr mnd, da begge oppfyller kravene for innmelding til KLP.  Dette er beskrevet i folkevalgtes arbeidsvilkår.

Åpenhet om dette er viktig for tilliten til våre politikere og vårt parti.

Honorar for de ulike kommunale vervene er vedtatt i folkevalgtes arbeidsvilkår.

Folkevalgtes arbeidsvilkår Stavanger 2019-2023

Det tas forbehold om mindre feil i listen over utbetalinger.

Verv og partistøtte 2019-2023 Stavanger MDG

 

Vi oppfordrer andre parti til å vise den samme åpenheten om fordeling av verv og partistøtte.