Velkommen på årsmøte 20. februar

29. januar 2018

Velkommen til årsmøte 2018 i MDG Stavanger. I 2019 er det lokalvalg og på årsmøtet skal det velges folk til mange viktige oppgaver.  Det skal blant annet velges medlemmer til komiteen som skal utarbeide programmet vårt for 2019-2023, og til komiteen som skal innstille folk til bystyret. Alle som har betalt kontigent for 2017, og nye medlemmer som har betalt kontigent innen 6. februar har stemmerett på møtet. Har du forslag til endringer i de lokale vedtektene skal du sende det til stavanger@mdg.no innen 2. februar.

Sted: Det grønne huset, Nygata 15
Tid: 18.00-21.00

Vel møtt.
Med vennlig hilsen styret i MDG Stavanger