SAKER

PROSJEKT SYKEHUSUTBYGGING – HØRING AV KONSEPTRAPPORT FRA HELSE STAVANGER HF

REGLEMENTER FOR KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG VALGPERIODEN 2015 – 2019

STAVANGER KOMMUNE – FASTLANDSFORBINDELSE FV 385 TIL VASSØY

KULTURMELDING 2011-2015

OPPRETTING AV NYTT FINANSUTVALG

TERTIALRAPPORTERING PER 31.08.2015

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMTEN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM

ET LAVTERSKEL TILTAK FOR UORGANISERT IDRETT OG FOLKEHELSEN

SPØRSMÅL OM ETABLERING AV RENE ØLUTSALG/ØLBUTIKKER I STAVANGER

OPPFØLGING AV RAPPORT – KAMERAOVERVÅKING I SKOLEN

PLAN 2523 – REGULERINGSPLAN FOR EIKESET HINNA BYDEL

PLAN 2554P – DETALJREGULERING FOR BERGLIVEIEN 22 HINNA BYDEL

INTERPELLASJON FRA MATS DANIELSEN (FRP) STILT TIL BYSTYREMØTE 31.08.2015 VEDR.:
VENNSKAPSBYSAMARBEIDET MED NABLUS.

INTERPELLASJON FRA TORFINN INGEBORGRUD (MDG) STILT TIL BYSTYREMØTE 31.08.2015 VEDR. SYKKELSTRATEGI HANDLINGSPLAN 2016-2020.

INTERPELLASJON FRA TORFINN INGEBORGRUD (MDG) STILT TIL BYSTYREMØTE 28.09.2015 VEDR.: FLYKTNINGER.

PLAN 2475P KVARTAL VEST FOR VINDMØLLEBAKKEN STORHAUG BYDEL

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE PERIODEN 010113 – 311216

SPØRSMÅL FRA EIRIK FARET SAKARIASSEN (SV) STILT TIL BYSTYREMØTE 28.9.2015 VEDR.: FLYTTING AV BARNEHAGE