Top 7 kandidater valget 2023
Fotocredit: Marius Vervik

Møt våre kandidater med stemmetillegg!

 

 

Daria Maria Szymaniuk

Daria Maria Szymaniuk (39), Hillevåg, 1. kandidat

Daria er sosionom av yrke og hjerte, og brenner for solidaritet i alle ledd. Forebygging fremfor brannslukking er hennes mantra, og det er ikke én politisk sak hvor hun ikke ser etter hvordan den påvirker innbyggerne våre. 

Daria har vært gruppeleder siden 2018, ordførerkandidat i 2019 og nå igjen i 2023. Hennes viktigste saker er rusreform, styrket seksualundervisning, sosialt rettferdig klimapolitikk og en kulturpolitisk revolusjon som sikrer flere kreative sjeler muligheter i byen vår.

Les mer: Daria Maria Szymaniuk

 

Rune Askeland

Rune Askeland (45), Hillevåg, 2. kandidat

Rune forslo og fikk vedtatt varmepumpestøtten i 2022. Han brenner for at alle, uansett størrelse på bolig, skal få råd til energisparing og mindre strømregninger. Han har solid erfaring fra både klima- og skolepolitikk, er nå utvalgsleder for utvalg for miljø og utbygging. Det er ikke noe bla bla med Rune, han gjennomfører det han sier!

Les mer: Rune Askeland

 

Ingvild Sørensen

Ingvild Sørensen (40), Hinna, 3. kandidat

Ingvild er lektor og nestleder for oppvekst og utdanning. Hun mener at en kommune som tar utgangspunkt i barn og unge er en kommune som er god å bo i for oss alle – for de svakeste, for de som ikke har en stemme og for fremtidens generasjoner.

Å sørge for en god oppvekst for barn og unge er noe av det viktigste vi gjør. Vi skal legge til rette for gode hverdagsliv, der familien har tid til hverandre, har rike natur- og kulturopplevelser der vi bor, og ikke minst at barn og ungdom har mange gode voksne rundt seg som har tid til å hjelpe, se, trøste og lære bort.

Les mer: Ingvild Sørensen

 

Thomas Bendiksen

Thomas Bendiksen (46), Våland, 4. kandidat

Thomas vil ha et grønt hverdagsliv hvor det er enkelt å bevege seg rundt i kommunen på en miljøvennlig måte. Etter 15 år i København, kjenner han verdien av gode forhold for syklister og et effektivt kollektivsystem. 

Han er vår trehus-entusiast og ønsker å ta vare på og videreutvikle Stavangers historie og kvaliteter. Thomas har vært MDGs byutviklingspolitiker i snart to perioder og jobber for å gjenbruke eksisterende bygningsmasse fremfor å rive.

Les mer: Thomas Bendiksen

 

Andreas Nordang Uhre

Andreas Nordang Uhre (40), Godeset, 5. kandidat

Andreas jobber som forsker ved NORCE, og har representert MDG i Sandnes kommunestyre. Han har kastet bort flere år av sitt liv i bilkø på Forus, og vil gjøre alt i sin makt for at regionens innbyggere skal slippe å leve slik. 

Derfor vil Andreas ferdigstille buss- og sykkelstamveien uten flere kutt, slik at vi skaper reelle alternativer til privatbilen. Han vil stoppe spredt boligbygging som ødelegger natur og matjord, og han vil hjelpe næringslivet i regionen til å være konkurransedyktig også når verdens energiforsyning har blitt fornybar i stedet for fossil.

Les mer: Andreas Nordang Uhre

 

Erlend Aano

Erlend Aano (41), Tjensvoll, 6. kandidat

Erlend er opptatt av de store grønne løsningene. Vi må se ting i sammenheng og gjøre det som virker. Ikke bare vil det gi oss et grønnere og mer miljøvennlig samfunn, men det vil bidra til et bedre liv for oss, våre barn og de som kommer etter oss. Erlend mener at vi som by har alle forutsetninger for å få til de gode helhetlige løsningene og på den måten la Stavanger gå foran og vise vei i Norge og internasjonalt. Når vi vet at byer står for over 70 % av CO2-utslipp globalt, betyr det at en god bymodell kan være avgjørende for hele kloden.

Erlend ønsker å vise at du kan være grønn – uten å være ekstrem. Kloden redder vi ved at helt vanlige mennesker finner ut at vi må endre kursen på systemet.

Les mer: Erlend Aano

 

Sahar Snell

Sahar Snell (37), Hillevåg og Hinna, 7. kandidat

Sahar vil ha et inkluderende samfunn med fritidsaktiviteter, utdanning og arbeid hvor alle har like muligheter og rettigheter til å delta og lykkes. Gjennom bevisstgjøring, gode fritidstilbud og arbeidsinkludering skal vi øke mangfoldet og redusere fordommer. Sahar vil også jobbe for en bedre psykisk helsetjeneste, spesielt til ungdom og kvinnehelse.

Les mer: Sahar Snell