Nyheter

Budsjett 2015. For generasjonsrettferdighet.

Miljøpartiet har satt opp et ansvarlig og generasjonsrettferdig budsjett, hvor vi som lever nå sørger for en robust økonomi fremover i tid, slik at kommunen kan h...

Listetopper valg 2015

Her er seks av ildsjelene som nominasjonskomiteen har foreslått øverst på lista til kommunevalget høsten 2015. Den endelige lista blir klar på nominasjonsmøtet i...

Styret i MDG Stavanger 2014

På årsmøtet 11. februar 2014 valgte lokallaget til Miljøpartiet De Grønne i Stavanger et nytt styre. Styreleder Kjetil Endresen vil jobbe med å legge til rette f...

Budsjett 2014. Framtidsbyen Stavanger

Miljøpartiet De Grønne Stavanger legger i dag fram sitt alternative forslag til budsjett for Stavanger 2014.  – Vårt forslag er et budsjett for solidaritet o...